*Rok za prijavu na takmičenje Mladi virtuoz je produžen na 01.05.2021.godine.

*Napomena: veličina snimka za slanje ne treba da bude veća 2GB