Клавирски одсек:

21.1.2020. у 18ч

24.3.2020. у 18ч

30.04.2020. у 18ч

10.6.2020. завршни концерт најуспешнијих ученика у 18ч.

Јавни часови

Гудачки одсек:

10.12.2019. у 18ч

05.03.2020. у 18ч

20.03.2020. у 18ч

18.05.2020. у 18ч

Одсек за хармонику и удараљке:

11.12. 2018. у 18ч

Јавни часови

Одсек за соло певање:

27. и 28. 04.2020. у 18ч

Дувачки одсек:

17.03.2020. у 18ч
07.04.2020.
у 17ч
08.05.2020. у
17ч

Јавни часови

Одсек гитара и харфа:

27. и 28. 04.2020. у 18ч