Онлајн настава солфеђа и теорије музике

Ученици који похађају Оркестар хармоника б (настава на даљину) се позивају да дођу у просторије матичне школе да одговарају за АПРИЛСКУ оцену анализу и свирање свог штима композиције „Мађарска игра бр. 5“, Ј. Брамса. Поред тога, потребно је да ученици припреме нешто о животу и делу композитора Ј. Брамса.

Датум за одговарање је: среда 28.04. у 12ч (за ученике који не могу да дођу после подне због насзаве у ОШ), односно у 18ч за оне који су пре подне у ОШ.

Потребно је да ученик дође са својим нотама композиције кoју одговара!

Марија Матић
Наставник Хора

Ученици који похађају Хор б (настава на даљину) се позивају да дођу у просторије матичне школе да одговарају за АПРИЛСКУ оцену анализу и певање композиције која се налази у прилогу: „У Будиму граду „, нумеру из Друге руковети, С. С. Мокрањац.

 

На следећем линку можете послушати снимак те композиције како би се лакше спремили за одговарање:

 

Датум за одговарање је: среда 28.04. у 12ч (за ученике који не могу да дођу после подне због насзаве у ОШ), односно у 17ч и у 17.40ч, по распореду у две групе, тј као и претходних месеци.

 

Ноте се налазе у прилогу!

 

Марија Матић
Наставник Хора

 

Онлајн настава за хор