Онлајн настава солфеђа и теорије музике

Важи за ученике хора у издвојеном одељењу у Сурчину.
Провера знања  из предмета хор,наставница Милица Тишма је у петак 27.11.2020. у 11:15 часова. Композиција коју је потребно спремити:
Композиције које је потребно спремити за час хора А (наставница Милица Тишма) за ученике који похађају наставу на даљину. Термин за проверу знања је четвртак 26.11.2020. у 12:30 у Матичној школи.

 

Композиције које је потребно спремити за ученике који похађају наставу на даљину:мали оркестар гитара,оркестар гитара и мали гудачки оркестар-наставница Милица Тишма.Термин за проверу знања је среда 25.11.2020. у 11:45 у Матичној школи.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment