Управа школе

В.Д. директора: Сара Врањеш
помоћник директора: Ана Вујић-Стоилков
секретар школе: Гордана Тројановић
шеф рачуноводства: Зорица Ранисављевић
Референт: Срђан Чакић

Стручно веће гитара и харфа:

гитара: Лука Божанић- руководилац стручног већа
гитара: Ненад Петровић
гитара: Растко Видаковић
гитара: Адам Јовановић
гитара: Тамара Радуловић
гитара: Урош Мартиновић
гитара: Душан Михајловић
харфа: Александра Првуловић

Стручно веће клавирског одсека:

клавир: Маја Бован-руководилац стручног већа
клавир: Јелена Јурошевић
клавир: Деана Ћосовић
клавир: Драгана Кесић
клавир: Сања Станковић
клавир: Надира Кнежевић
клавир: Александра Бајлер
клавир: Марина Макивић
клавир: Сара Мандић
клавир: Бојана Видаковић
клавир: Јована Иваз
клавир: Северина Ива Прерадовић
клавир: Даша Илић
клавир: Катарина Ранковић
клавир: Немања Радиновић
клавир: Надежда Павловић
клавир:Јована Вања Јовановић
клавир:Вељко Прибић

Клавирски сарадници и упоредни клавир:

Драгана Јанићијевић
Олга Ђорђевић
Немања Николић
Петар Марјановић
Душан Трајковић

Стручно веће гудачког одсека:

виолина: Ана Вујић-Стоилков-руководилац стручног већа
виолина: Смиљка Цветковић
виолина: Катарина Тепић
виолина: Мина Тошић
виолина: Јована Залар
виолина: Бојана Друловић
виолина: Сања Миладиновић
виолина: Владимир Стоилков
виолина: Никола Бурсаћ
виолина: Драгутин Младеновић
виолончело: Мартина Тодоровић
виолончело: Ана Гвојић
контрабас: Ана Сташић

Стручно веће хармоника и удараљке:

хармоника: Александра Божанић- руководилац стручног већа
хармоника: Милош Пунишић
хармоника: Владимир Виријевић
хармоника: Лука Лопичић
хармоника: Горан Миљевић
хармоника: Драгана Станојевић
хармоника: Бранко Џиновић
удараљке: Душан Врбић
удараљке: Невена Ђорђевић

Стручно веће теоретског одсека:

солфеђо: Ана Мацан- руководилац стручног већа
солфеђо: Јасминка Видаковић
солфеђо: Ана Вуковић
солфеђо: Тијана Јоловић
солфеђо: Марија Јовановић
солфеђо: Ана Милосављевић-Савић
солфеђо: Светислав Цветић
солфеђо: Марија Марић Марковић
хор: Милица Тишма и Марија Матић
гудачки оркестар: Милица Тишма
оркестар хармоника: Марија Матић

Стручно веће дувачког одсека:

флаута: Катарина Милошевић- руководилац стручног већа
флаута: Марија Катанић
флаута: Милена Jанчурић Вуцелић
кларинет: Вишња Нинковић

кларинет: Матија Нишевић
труба: Никола Мијаиловић
обоа: Нела Драшковић
хорна: Александар Јотић

Стручно веће одсека за соло певање:

Тијана Манојловић-руководилац стручног већа
Јована Ристић
Наталија Илић
Владимир Булатовић

Техничка служба:

домар: Милан Шпегар

спремачице:
Љиљана Даничић
Ивана Лазаревић
Татјана Станковић
Снежана Манчић
Славица Вранић
Радмила Буквић