Школско такмичење 2022.

Школско такмичење биће одржано по следећем распореду у свечаној сали школе:

12.12.2022.- ДУВАЧИ у 10 часова- свечана сала

 

13.12.2022.- ГУДАЧИ у 10 часова-свечана сала

 

14.12.2022. – КЛАВИР у 9 часова- свечана сала

 

15.12.2022. – ХАРМОНИКА И УДАРАЉКЕ у 9 часова- свечана сала
                      СОЛО ПЕВАЊЕ у12:30 часова

 

16.12.2022.- ГИТАРА у 10 часова- свечана сала
                     ХАРФА у 15 часова