Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Директор школе именује следеће запослене за чланове Тима за заштиту ученика од насиља:

1. Mилош Пунишић-руководилац Тима
2. Марија Јовановић
3. Тијана Манојловић, записничар
4. Растко Видаковић
5. Јелена Ољача
6. Гордана Тројановић, секретар установе
7. Јасмина Михаљица-директор установе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Директор школе именује следеће запослене за чланове Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе:

1. Драгана Кесић, записничар
2. Катарина Милошевић
3. Илеана Милић Милутиновић
4. Љиљана Масловарић-родитељ
5. Ана Вујић Стоилков
6. Јасмина Михаљица-директор установе; руководилац Тима.

Тим за стручно усавршавање и јавне наступе

Директор школе именује следеће запослене за чланове Тима усавршавање и јавне наступе:

1. Лука Лопичић
2. Вишња Нинковић
3. Милица Мојсиловић
4. Ненад Петровић
5. Немања Радиновић
6. Наталија Илић
7. Владимир Виријевић

Тим за самовредновање

Директор школе именује следеће запослене за чланове Тима за самовредновање:

1. Ана Вујић Стоилков
2. Јована Ристић
3. Лука Божанић
4. Тијана Јоловић
5. Ана Васић
6. Мартина Тодоровић
7. Урош Мартиновић
8. Илеана Милић Милутиновић