21. такмичење Млади виртуоз – уживо и онлајн

PROPOZICIJE 21. TAKMIČENJA MLADI VIRTUOZ

KLAVIR
Predkategorija i I kategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta. Program se izvodi napamet.
II kategorija – učenici drugog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 7 minuta. Program se izvodi napamet.
III kategorija – učenici trećeg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 10 minuta. Program se izvodi napamet.

HARMONIKA
Predkategorija i I kategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 3 minuta. Program se izvodi napamet.
II kategorija – učenici drugog rareda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta. Program se izvodi napamet.
III kategorija – učenici trećeg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 7 minuta. Program se izvodi napamet.

VIOLINA
Predkategorija i I kategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 4 minuta. Program se izvodi napamet.
II kategorija – učenici drugog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 7 minuta. Program se izvodi napamet.
III kategorija – učenici trećeg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 10 minuta. Program se izvodi napamet.

GITARA
Predkategorija i I kategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 3 minuta. Program se izvodi napamet.
II kategorija – učenici drugog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta. Program se izvodi napamet.
III kategorija – učenici trećeg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 7 minuta. Program se izvodi napamet.

HARFA
I kategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 3 minuta. Program se izvodi napamet.
II kategorija – učenici drugog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta. Program se izvodi napamet.
III kategorija – učenici trećeg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 7 minuta. Program se izvodi napamet.
Za sve kategorije važi, da mogu da nastupe mala i velika harfa.

VIOLONČELO I KONTRABAS
Predkategorija i I kategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 4 minuta. Program se izvodi napamet.
II kategorija – učenici drugog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta. Program se izvodi napamet.
III kategorija – učenici trećeg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 7 minuta. Program se izvodi napamet.

KAMERNA MUZIKA
I kategorija – kamerni sastavi učenika prvog, drugog i trećeg razreda izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 3 minuta.
II kategorija – kamerni sastavi učenika trećeg, četvrtog, petog i šestog razreda izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta (ukoliko su oba/svi takmičari trećeg razreda, sastav pripada II kategoriji).

VIOLA
I kategorija – učenici četvrtog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 6 minuta. Program se izvodi napamet.
II kategorija – učenici petog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 8 minuta. Program se izvodi napamet.
III kategorija – učenici šestog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 10 minuta. Program se izvodi napamet.

ОBОА, FАGОТ i KLАRINЕТ
Predkategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
I kategorija – učenici drugоg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 6 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
II kategorija – učenici trеćеg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 8 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
III kategorija – učenici čеtvrtоg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 10 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.

FLАUТА
I kategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 6 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
II kategorija – učenici drugog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 8 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
III kategorija – učenici trećeg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 10 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.

ТRUBА, ТRОМBОN i HОRNА
Predkategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
I kategorija – učenici drugоg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 6 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
II kategorija – učenici trеćеg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 8 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
III kategorija – učenici čеtvrtоg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 10 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.

SOLO PEVANjE
I kategorija – učenici prvog i drugog razreda osnovne muzičke škole, izvode dve kompozicije različitog karaktera po slobodnom izboru (izuzev vokaliza)* Dozvoljena su izvođenja obrada narodnih pesama (napolitanske, ruske, i sl.).
II kategorija – učenici trećeg i četvrtog razreda osnovne muzičke škole.
Program: 1. pesma ili arija starog majstora; 2. solo pesma po slobodnom izboru. *(Dozvoljena su izvođenja obrada narodnih pesama (napolitanske, ruske i sl.)).
III kategorija – učenici prvog i drugog razreda srednje muzičke škole. Program: 1. pesma ili arija starog majstora; 2. solo pesma po izboru ( osim srpskih i slovenskih autora); 3. solo pesma srpskog ili slovenskog autora *( Nisu dozvoljena izvođenja obrada narodnih pesama).
Napomene: Ženski i muški glasovi u okviru iste kategorije se posebno ocenjuju. Program se prijavljuje na originalnom jeziku. U svim kategorijama program se izvodi napamet i na originalnom jeziku.

Nagrade će biti dodeljene na osnovu osvojenih poena:
Prva nagrada 95-100 poena
Druga nagrada 85-94,99 poena
Treća nagrada 75-84,99 poena
Pohvala 70-74,99 poena

POSEBNO ĆE SE RANGIRATI UČESNICI KOJI NASTUPAJU UŽIVO I ONI KOJI NASTUPAJU ONLAJN.

UČESNICI KOJI NASTUPAJU ONLAJN – NA DIPLOMAMA PORED NAGRADE PISAĆE DA SU NASTUPILI ONLAJN

Donacija za učešće iznosi 4000,oo dinara za solo takmičare i 4000,oo dinara za kamerne sastave.
Uplatu izvršiti na žiro račun OMŠ “Petar Konjović” br. 840-1834666-07, sa naznakom “donacija za muzičko takmičenje”.
Rok za prijavljivanje kandidata je 29. IV 2023. godine.

PRIJAVА ĆE BITI ELEKTRONSKIM PUTEM PORTALA – USKORO

Za sve informacije obratiti se generalnom sekretaru takmičenja prof. Svetislavu Cvetiću, na tel. 011/2852-400 i 062/80-46-775 ili na email adresu: mladivirtuoz2023@gmail.com

PODACI ZA PRIJAVU

IME I PREZIME KANDIDATA

DATUM RODJENJA

KONTAKT MEJL

KONTAKT TELEFON

ŠKOLA

RAZRED

DISCIPLINA (klavir violina viola kamerna muzika harmonika gitara
harfa violončelo kontrabas flauta oboa fagot klarinet, truba trombon, horna, solo pevanje) ovo može da se izabere u padajućem meniju

KATEGORIJA

KLASA

KOREPETITOR

PROGRAM

DOKAZ U UPLATI DONACIJE ZA TAKMIČENJE