21. такмичење Млади виртуоз – уживо и онлајн

Prijava za 21. takmičenje Mladi virtuoz produžena je do 10.05.2023.

PROPOZICIJE 21. TAKMIČENJA MLADI VIRTUOZ

KLAVIR
Predkategorija i I kategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta. Program se izvodi napamet.
II kategorija – učenici drugog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 7 minuta. Program se izvodi napamet.
III kategorija – učenici trećeg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 10 minuta. Program se izvodi napamet.

HARMONIKA
Predkategorija i I kategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 3 minuta. Program se izvodi napamet.
II kategorija – učenici drugog rareda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta. Program se izvodi napamet.
III kategorija – učenici trećeg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 7 minuta. Program se izvodi napamet.

VIOLINA
Predkategorija i I kategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 4 minuta. Program se izvodi napamet.
II kategorija – učenici drugog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 7 minuta. Program se izvodi napamet.
III kategorija – učenici trećeg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 10 minuta. Program se izvodi napamet.

GITARA
Predkategorija i I kategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 3 minuta. Program se izvodi napamet.
II kategorija – učenici drugog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta. Program se izvodi napamet.
III kategorija – učenici trećeg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 7 minuta. Program se izvodi napamet.

HARFA
I kategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 3 minuta. Program se izvodi napamet.
II kategorija – učenici drugog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta. Program se izvodi napamet.
III kategorija – učenici trećeg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 7 minuta. Program se izvodi napamet.
Za sve kategorije važi, da mogu da nastupe mala i velika harfa.

VIOLONČELO I KONTRABAS
Predkategorija i I kategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 4 minuta. Program se izvodi napamet.
II kategorija – učenici drugog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta. Program se izvodi napamet.
III kategorija – učenici trećeg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 7 minuta. Program se izvodi napamet.

KAMERNA MUZIKA
I kategorija – kamerni sastavi učenika prvog, drugog i trećeg razreda izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 3 minuta.
II kategorija – kamerni sastavi učenika trećeg, četvrtog, petog i šestog razreda izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta (ukoliko su oba/svi takmičari trećeg razreda, sastav pripada II kategoriji).

VIOLA
I kategorija – učenici četvrtog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 6 minuta. Program se izvodi napamet.
II kategorija – učenici petog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 8 minuta. Program se izvodi napamet.
III kategorija – učenici šestog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 10 minuta. Program se izvodi napamet.

ОBОА, FАGОТ i KLАRINЕТ
Predkategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
I kategorija – učenici drugоg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 6 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
II kategorija – učenici trеćеg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 8 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
III kategorija – učenici čеtvrtоg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 10 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.

FLАUТА
I kategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 6 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
II kategorija – učenici drugog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 8 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
III kategorija – učenici trećeg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 10 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.

ТRUBА, ТRОМBОN i HОRNА
Predkategorija – učenici prvog razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
I kategorija – učenici drugоg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 6 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
II kategorija – učenici trеćеg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 8 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.
III kategorija – učenici čеtvrtоg razreda, izvode program po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 10 minuta. Program ne mora de se izvodi napamet.

SOLO PEVANjE
I kategorija – učenici prvog i drugog razreda osnovne muzičke škole, izvode dve kompozicije različitog karaktera po slobodnom izboru (izuzev vokaliza)* Dozvoljena su izvođenja obrada narodnih pesama (napolitanske, ruske, i sl.).
II kategorija – učenici trećeg i četvrtog razreda osnovne muzičke škole.
Program: 1. pesma ili arija starog majstora; 2. solo pesma po slobodnom izboru. *(Dozvoljena su izvođenja obrada narodnih pesama (napolitanske, ruske i sl.)).
III kategorija – učenici prvog i drugog razreda srednje muzičke škole. Program: 1. pesma ili arija starog majstora; 2. solo pesma po izboru ( osim srpskih i slovenskih autora); 3. solo pesma srpskog ili slovenskog autora *( Nisu dozvoljena izvođenja obrada narodnih pesama).
Napomene: Ženski i muški glasovi u okviru iste kategorije se posebno ocenjuju. Program se prijavljuje na originalnom jeziku. U svim kategorijama program se izvodi napamet i na originalnom jeziku.

Nagrade će biti dodeljene na osnovu osvojenih poena:
Prva nagrada 95-100 poena
Druga nagrada 85-94,99 poena
Treća nagrada 75-84,99 poena
Pohvala 70-74,99 poena

POSEBNO ĆE SE RANGIRATI UČESNICI KOJI NASTUPAJU UŽIVO I ONI KOJI NASTUPAJU ONLAJN.

UČESNICI KOJI NASTUPAJU ONLAJN – NA DIPLOMAMA PORED NAGRADE PISAĆE DA SU NASTUPILI ONLAJN

Donacija za učešće iznosi 4000,oo dinara za solo takmičare i 4000,oo dinara za kamerne sastave.
Uplatu izvršiti na žiro račun OMŠ “Petar Konjović” br. 840-1834666-07, sa naznakom “donacija za muzičko takmičenje”.
Rok za prijavljivanje kandidata je 29. IV 2023. godine.

PRIJAVА ĆE BITI ELEKTRONSKIM PUTEM PORTALA – USKORO

Za sve informacije obratiti se generalnom sekretaru takmičenja prof. Svetislavu Cvetiću, na tel. 011/2852-400 i 062/80-46-775 ili na email adresu: mladivirtuoz2023@gmail.com

http://konjovic.oricsoft.com/takmicenja/prijava/

DISCIPLINA (klavir violina viola kamerna muzika harmonika gitara
harfa violončelo kontrabas flauta oboa fagot klarinet, truba trombon, horna, solo pevanje) ovo može da se izabere u padajućem meniju

KATEGORIJA

KLASA

KOREPETITOR

PROGRAM

DOKAZ U UPLATI DONACIJE ZA TAKMIČENJE